برای مثال : background، infographic، Flowers و . . . (فقط با کلیدواژه انگلیسی)

سفارش و دانلود فایل های ویژه سایت فری پیک با کمترین قیمت ممکن
تضمین بهترین قیمت
تحویل سفارش ها هر روز صبح
تضمین بازگشت پول تا 48 ساعت
پرداخت آنلاین و امن زرین پال


اشتراک های نوع اول
لطفا قبل از خرید اشتراک های نوع اول توضیحات زیر را مطالعه نمایید :
1. با توجه به نوع اشتراک می توانید یک، دو، سه یا چهار فایل در روز، سفارش فایل جدید (ناموجود در سایت) داشته باشید .
2. دسترسی کامل به فایل های پریمیوم موجود در سایت خواهید داشت (20602 فایل تا الان).
3. در صورت عدم دانلود فایل های موجود یا سفارش فایل های ناموجود در سهمیه روزانه، سهمیه فوق باطل گشته و به روزهای آتی اضافه نمی گردد.
4. میزان دسترسی به فایل های موجود در سایت با توجه به مدت زمان اشتراک اشتراک متفاوت میباشد.
5. مثال) اشتراک روزی دو سفارش فایل جدید (سه ماهه): سه ماه دسترسی به فایل های موجود در سایت به علاوه روزی دو سفارش فایل جدید (ناموجود در سایت) به مدت سه ماه .
6. مشاوره خرید در تلگرام (info_freepic@).
دسترسی + روزی یک سفارش جدید

امکان ثبت یک سفارش در روز

سفارش 30 فایل در ماه

دسترسی به فایل های ویژه سایت
(20 دانلود در روز - یک ماهه)
(25 دانلود در روز - سه ماهه)
(30 دانلود در روز - شش ماهه)
(35 دانلود در روز - یک ساله)

بروزرسانی پیوسته فایل های ویژه

پشتیبانی آنلاین

تضمین بازگشت پول (48 ساعت)


ماهی 9000 تومان (یکساله)
دسترسی + روزی دو سفارش جدید

امکان ثبت دو سفارش در روز

سفارش 60 فایل در ماه

دسترسی به فایل های ویژه سایت
(25 دانلود در روز - یک ماهه)
(30 دانلود در روز - سه ماهه)
(35 دانلود در روز - شش ماهه)
(40 دانلود در روز - یک ساله)

بروزرسانی پیوسته فایل های ویژه

پشتیبانی آنلاین

تضمین بازگشت پول (48 ساعت)


ماهی 13000 تومان (یکساله)
دسترسی + روزی سه سفارش جدید

امکان ثبت سه سفارش در روز

سفارش 90 فایل در ماه

دسترسی به فایل های ویژه سایت
(30 دانلود در روز - یک ماهه)
(35 دانلود در روز - سه ماهه)
(40 دانلود در روز - شش ماهه)
(45 دانلود در روز - یک ساله)

بروزرسانی پیوسته فایل های ویژه

پشتیبانی آنلاین

تضمین بازگشت پول (48 ساعت)


ماهی 16000 تومان (یکساله)
دسترسی + روزی چهار سفارش جدید

امکان ثبت چهار سفارش در روز

سفارش 120 فایل در ماه

دسترسی به فایل های ویژه سایت
(35 دانلود در روز - یک ماهه)
(40 دانلود در روز - سه ماهه)
(45 دانلود در روز - شش ماهه)
(50 دانلود در روز - یک ساله)

بروزرسانی پیوسته فایل های ویژه

پشتیبانی آنلاین

تضمین بازگشت پول (48 ساعت)


ماهی 20000 تومان (یکساله)
اشتراک های نوع دوم
لطفا قبل از خرید اشتراک های نوع دو توضیحات زیر را مطالعه نمایید
1. اشتراک های طلایی رنگ شامل سفارش دسترسی به فایل های موجود سایت و سفارش فایل های جدید می باشند.
2. مثال) اشتراک دسترسی + 30 سفارش جدید (شش ماهه): شامل دسترسی به فایل های موجود سایت (30 دانلود در روز) به علاوه 30 سفارش فایل جدید (سفارش فایل هایی که در سایت ما موجود نمی باشد) در کل مدت شش ماه می باشد.
3. اشتراک سبز رنگ تنها شامل دسترسی به فایل های موجود می باشد و امکان سفارش فایل جدید ندارد.
4. اشتراک صورتی رنگ شامل دسترسی به فایل های موجود سایت نمی باشد و تنها می توانید سفارش های مد نظر خود را در مدت زمان اشتراک سفارش دهید.
5. سفارش فایل جدید دارای محدودیت تعداد در روز نمی باشند و تعداد فایل خریداری شده را میتوانید هر زمان در مهلت اشتراک، سفارش دهید.
6. در صورت عدم دانلود فایل های موجود در سایت، در سهمیه روزانه، سهمیه آن روز باطل شده و به روزهای آتی اضافه نمی گردد.
7. در اشتراک های طلایی رنگ و سبز رنگ به فایل های موجود در سایت نیز دسترسی خواهید داشت (20602 فایل تا الان).
4. میزان دسترسی به فایل های موجود در سایت با توجه به مدت زمان اشتراک اشتراک متفاوت میباشد.
- اشتراک یک ماهه، 15 دانلود در روز
- اشتراک سه ماهه، 20 دانلود در روز
- اشتراک شش ماهه، 25 دانلود در روز
- اشتراک یک ساله، 30 دانلود در روز
6. مشاوره خرید در تلگرام (info_freepic@)
دسترسی + 10 سفارش جدید

دسترسی به فایل های ویژه سایت
(توضیحات بالا مطالعه شود)

بروزرسانی پیوسته فایل های ویژه

پشتیبانی آنلاین

تضمین بازگشت پول (48 ساعت)


مهلت استفاده از سفارش فایل تا پایان زمان اشتراک

یکسال دسترسی + 10 سفارش
(45 هزار تومان)
دسترسی + 20 سفارش جدید

دسترسی به فایل های ویژه سایت
(توضیحات بالا مطالعه شود)

بروزرسانی پیوسته فایل های ویژه

پشتیبانی آنلاین

تضمین بازگشت پول (48 ساعت)


مهلت استفاده از سفارش فایل تا پایان زمان اشتراک

یکسال دسترسی + 20 سفارش
(50 هزار تومان)
دسترسی + 30 سفارش جدید

دسترسی به فایل های ویژه سایت
(توضیحات بالا مطالعه شود)

بروزرسانی پیوسته فایل های ویژه

پشتیبانی آنلاین

تضمین بازگشت پول (48 ساعت)


مهلت استفاده از سفارش فایل تا پایان زمان اشتراک

یکسال دسترسی + 30 سفارش
(55 هزار تومان)
دسترسی + 40 سفارش جدید

دسترسی به فایل های ویژه سایت
(توضیحات بالا مطالعه شود)

بروزرسانی پیوسته فایل های ویژه

پشتیبانی آنلاین

تضمین بازگشت پول (48 ساعت)


مهلت استفاده از سفارش فایل تا پایان زمان اشتراک

یکسال دسترسی + 40 سفارش
(60 هزار تومان)
دسترسی + 50 سفارش جدید

دسترسی به فایل های ویژه سایت
(توضیحات بالا مطالعه شود)

بروزرسانی پیوسته فایل های ویژه

پشتیبانی آنلاین

تضمین بازگشت پول (48 ساعت)


مهلت استفاده از سفارش فایل تا پایان زمان اشتراک

یکسال دسترسی + 50 سفارش
(65 هزار تومان)
دسترسی + 60 سفارش جدید

دسترسی به فایل های ویژه سایت
(توضیحات بالا مطالعه شود)

بروزرسانی پیوسته فایل های ویژه

پشتیبانی آنلاین

تضمین بازگشت پول (48 ساعت)


مهلت استفاده از سفارش فایل تا پایان زمان اشتراک

یکسال دسترسی + 60 سفارش
(70 هزار تومان)
دسترسی، بدون سفارش فایل

دسترسی به فایل های ویژه سایت
(توضیحات بالا مطالعه شود)

بروزرسانی پیوسته فایل های ویژه

پشتیبانی آنلاین

تضمین بازگشت پول (48 ساعت)


بدون سفارش فایل جدید

ماهی 4000 تومان (یکساله)
سفارش فایل، بدون دسترسی

بدون دسترسی به فایل های موجود

سفارش فایل با حداقل هزینه

پشتیبانی آنلاین

تضمین بازگشت پول (48 ساعت)


مهلت استفاده: سه ماه

فایلی 600 تومان (80 فایل)
شارژ روزانه حساب های ویژه
لطفا قبل از شارژ اشتراک های ویژه توضیحات زیر را مطالعه نمایید
1. توجه داشته باشید برای استفاده از باکس های زیر میبایست دارای اشتراک ویژه فعال باشید.
2. با استفاده از دو باکس زیر می توانید برای روز جاری تعداد سفارش جدید یا تعداد دانلود از فایل های موجود خریداری کنید.
3. توجه داشته باشید تعداد خریداری شده مختص همان روز می باشد و در صورت استفاده نشدن به روز های آتی انتقال داده نمی شود.
4. مشاوره خرید در تلگرام (info_freepic@)
شارژ تعداد دانلود فایل های موجود

مهلت استفاده تا ساعت 24 امشب

تخفیف بیشتر با خرید بیشترفایلی 300 تومان (50 فایل)
شارژ تعداد سفارش فایل های جدید

مهلت استفاده تا ساعت 24 امشب

تخفیف بیشتر با خرید بیشترفایلی 500 تومان (40 فایل)
چرا خرید از ما؟


قیمت های مناسب

شما می توانید با کمترین هزینه ممکن به میلیون های فایل پریمیوم دسترسی داشته باشید


دسته بندی محصولات

فایل های پریمیوم موجود در سایت با کلیدواژه های مناسب، به خوبی دسته بندی شده اند


دسترسی آنی

با خرید هر یک از اشتراک ها، به 20602 فایل پریمیوم موجود در سایت دسترسی آنی خواهید داشت


کیفیت فوق العاده

بر کسی پوشیده نیست که فایل های پریمیوم فری پیک یکی از با کیفیت ترین منابع گرفیکی جهان می باشد


آپدیت مستمر

فایل های موجود در سایت به طور مستمر بروزرسانی شده و به صورت هفتگی، حداقل 300 فایل به آنها اضافه خواهد شد


تضمین بازگشت پول

در صورت عدم رضایت شما از خدمات ما، مبلغ پرداختی تمام و کمال به شما عودت داده می شود (تا 48 ساعت پس از خرید)


پشتیبانی آنلاین

همه روزه از ساعت 8 الی 24 به صورت آنلاین پاسخگو عزیزان هستیم (آیدی تلگرام: info_freepic@)


مجموعه کامل محصولات

فایل های موجود در سایت شامل تمامی کلیدواژه ها و موضوعات می باشد تا جوابگوی تمامی سلیقه ها باشد